چهارشنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٧   

حامیان انجمن:

مرکز تحقیقات روش های پیشرفته و کم تهاجمی بیمارستان پارس

شرکت مدیسا رایا درمان (اشتورز)

دکتر عبدالرسول اکبریان

دکتر ابوالفضل مهدیزاده

دکتر شهلا چایچیان

آقای محمد قریشی

آقای حمید یافتیان


راه اندازی، طراحی، اجرا ، ورود محتوا و بروزرسانی وب سایت:
متين تايم زمستان 1393     Powered by: MatinTime  2014