اخبار ویژه

دی ۱۹, ۱۳۹۳
اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران که در تاریخ ۱۶الی ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۳ در مرکز همایش های رازی […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۴

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران که در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۴ در مرکز همایش های رازی برگزار گردید.
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
۲۸تا۳۰بهمن۹۴ – دانشگاه شهید بهشتی
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

درخواست عضویت