کنگره های برگزار شده

اخبار ویژه

دی ۱۹, ۱۳۹۳
اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران که در تاریخ ۱۶الی ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۳ در مرکز همایش های رازی […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۴

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران که در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۴ در مرکز همایش های رازی برگزار گردید.
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
۲۸تا۳۰بهمن۹۴ – دانشگاه شهید بهشتی
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

۳۰دی تا ۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ – تهران مرکز همایش های رازی – انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
درخواست عضویت