کنگره های برگزار شده

دی ۱۹, ۱۳۹۳
اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران که در تاریخ 16الی 19 دی ماه سال 1393 در مرکز همایش های رازی […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۴

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران که در تاریخ 16 الی 19 مهرماه سال 1394 در مرکز همایش های رازی برگزار گردید.
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
28تا30بهمن94 – دانشگاه شهید بهشتی
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

30دی تا 3 بهمن ماه 1395 – تهران مرکز همایش های رازی – انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
دی ۱۱, ۱۳۹۷

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

27 تا 29 آذر ماه مرکز همایش های رازی
آبان ۱۹, ۱۳۹۸

برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 98

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در تاریخ 16 مهرماه 1398 به مدت چهار روز در مرکز همایش های رازی دانشگاه ایران شروع و […]
درخواست عضویت