ویدیو های آموزشی

مرداد ۹, ۱۳۹۷

استفاده از ام ار ای برای تعیین محل میوم قبل از عمل جراحی – دکتر حقگو

مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

میومکتومی میوم بزرگ با حداقل برش جراحی- دکتر حقگو

مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

لاپاراسکوپی سیستکتومی

مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

میومکتومی – دکتر ثمانه رخگیره و دکتر الهه افشاری

مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

هیسترکتومی – دکتر رخگیره

مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

آدنکسکتومی سندروم swyer (دیسژنزی گنادی 46xy)-دکتر حقگو

مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

بستن شریان رحمی در میومکتومی لاپاراتومی- دکتر حقگو

مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

فیلم عمل جراحی هیسترکتومی (در آوردن رحم ) به روش لاپاراسکوپیک

این ویدئو آموزشی از تمامی مراحل عمل جراحی هیسترکتومی (در آوردن رحم ) به روش جراحی بسته ( لاپاروسکوپی ) بدون باز نمودن شکم که توسط […]
تیر ۹, ۱۳۹۸

بستن شریان رحمی -یافته اتفاقی: حالب دوتایی-دکتر حقگو

درخواست عضویت