دکتر سعید البرزی

دکتر سعید البرزی

نایب رییس - متخصص زنان و زایمان فلوشیپ جراحی‌های کم‌تهاجمی زنان

درباره دکتر سعید البرزی