دکتر شهلا چایچیان

دکتر شهلا چایچیان

دبیر - متخصص زنان و زایمان فلوشیپ جراحی‌های کم‌تهاجمی زنان

درباره دکتر شهلا چایچیان