دکتر رویا درخشان

دکتر رویا درخشان

بازرس - متخصص زنان و زایمان فلوشیپ جراحی‌های کم‌تهاجمی زنان

درباره دکتر رویا درخشان