دکتر ابوالفضل مهدی‌زاده

دکتر ابوالفضل مهدی‌زاده

رییس - متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ جراحی‌های کم‌تهاجمی زنان، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

درباره دکتر ابوالفضل مهدی‌زاده