دکتر ثمانه رخگیره

دکتر ثمانه رخگیره

عضو - متخصص زنان و زایمان فلوشیپ جراحی‌های کم‌تهاجمی زنان

درباره دکتر ثمانه رخگیره