دکتر صفیه شهریاری

دکتر صفیه شهریاری

بازرس - متخصص زنان و زایمان فلوشیپ جراحی‌های کم‌تهاجمی زنان

درباره دکتر صفیه شهریاری