کنگره های برگزار شده

دی ۱۱, ۱۳۹۷

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

۲۷ تا ۲۹ آذر ماه مرکز همایش های رازی
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

۳۰دی تا ۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ – تهران مرکز همایش های رازی – انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
۲۸تا۳۰بهمن۹۴ – دانشگاه شهید بهشتی
درخواست عضویت