کنگره های پیش رو

خرداد ۱۱, ۱۳۹۷
۳۰دی تا ۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ – تهران مرکز همایش های رازی – انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
۲۸تا۳۰بهمن۹۴ – دانشگاه شهید بهشتی
درخواست عضویت