فلوشیپ اندوسکوپی زنان

فلوشیپ آندوسکوپی زنان (جراحی های درون بین یا کم تهاجمی زنان) در حال حاضر پنجمین رشته ی تکمیلی زنان می باشد که در سه دانشگاه ایران، تهران و شیراز متقاضی می پذیرد در حال حاضر طول مدت این دوره 18 ماه می باشد. که بعد از یک آزمون کتبی سراسری پذیرفته شدگان در آزمونی شفاهی دعوت به مصاحبه می شوند و در صورت واجد شرایط بودن به صورت حرفه ای این مرحله را گذرانده و فارغ التحصیل می شوند. برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت آزمون فلوشیپی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مراجعه فرمائید.
درخواست عضویت