فلوشیپ اندوسکوپی زنان

فلوشیپ آندوسکوپی زنان (جراحی های درون بین یا کم تهاجمی زنان) در حال حاضر پنجمین رشته ی تکمیلی زنان می باشد که در چهار دانشگاه ایران، تهران، شیراز و اصفهان متقاضی می پذیرد در حال حاضر طول مدت این دوره 18 ماه می باشد. که بعد از یک آزمون کتبی سراسری پذیرفته شدگان در آزمونی شفاهی دعوت به مصاحبه می شوند و در صورت واجد شرایط بودن به صورت حرفه ای این مرحله را گذرانده و فارغ التحصیل می شوند. برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت آزمون فلوشیپی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مراجعه فرمائید.

 

دوره های فلوشیپی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران نیز اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی نموده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.

 

 

درخواست عضویت