انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

سپاس بیکران به پیشگاه پروردگار یکتا که متخصصین زنان و زایمان ایران همگام با پیشرفته ترین مراکز جهان به درمان، آموزش و پژوهش می پردازند. بارزترین نمونه این روش ها، روش های کم تهاجمی می باشند که امروزه جای خود را در تشخیص، پیشگیری، غربالگری و درمان باز کرده اند. خوشبختانه رشته زنان با استفاده از تکنیک های لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی، کولپوسکوپی، ژنتیک و .... خاستگاه اصلی و نشانگر تبلور این روش ها است. با این دیدگاه و برای نهادینه سازی این روش های نوین در جای جای کشور پهناور ایران اقدام به تاسیس انجمن علمی روش های کم تهاجمی زنان ایران شده است.
کاندید های انجمن در انتخابات
(به همراه رزومه و اهداف سه ساله)

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک 
اینجا کلیک کنید

همکاران انجمن

مهندس بهار مفخم

مسئول دفتر انجمن

09194889698


مهندس ساناز اسلامی

منشی انجمن

02186035695


درخواست عضویت